اهداف وارزشها

ماموریت:

ارتقاء سطح سلامت مردم دنیا با فراهم نمودن و تولید مواد دارویی و مکمل های غذایی با کیفیت بالای جهانی .

چشم انداز:

تولید و ارائه محصولات دارویی و مکملهای غذایی با کیفیت برتر دنیا و تبدیل شدن به یکی شرکت تولید کننده دارویی و مکمل غذایی برتر کشور.
برای نیل به این اهداف علاوه بر مدیریت صحیح فعالیت تیمی موارد زیر نیز در نظر میباشد:
1. نیاز سنجی مواد دارویی و مکملهای غذایی کشور
2. بهره وری از توانمندی دانشمندان مو محققین ایرانی و خارجی در زمینه های مرتبط
3. دقت در انتخاب و تولید داروها و مکملهایی با استاندارد و کیفیت بالا
4. بهره مندی و تربیت نیروی انسانی توانمند در زمینه های مرتبط
5. همراهی تجهیزات نوین با نگرش خلاق ، علمی و متعهد باعث موفقیت تیم شرکت هوگر در عرصه تولید و بازار میباشد.

پرسنل شرکت:

تک تک اعضاء شرکت هوگر دارو دانش با تمام توان خود در راستای نیل به اهداف کمپانی فعالیت مینمایند و برای این منظور 13 نفر پرسنل فعال از زمینه های تخصصی علوم پزشکی و دارویی ، بازرگانی و بازاریابی و مالی در نظر گرفته شده اند.

ارزشها:

شعار اصلی تیم فعال در شرکت هوگر دارو دانش تامین و تولید دارو و مکملهایی با کیفیت بالا و جهانی برای ارتقاء سطح سلامت افراد و رعایت حقوق مصرف کننده از نظر کیفی محصولات و قیمتهای آنها میباشد. در این مسیر تاکید بر ارتقاء خدمات شرکت در ارائه محصولات برای حل مسائل مرتبط با سلامت جامعه داریم نه استفاده از مشکلات سلامت افراد جامعه برای پایداری شرکت.