داروها

- ویال اپتی فیباتاید 750میکرگرم/ 100 میلی لیتر


- قرص متوپرولول