مکمل

- بیماریهای کم خونی
- اسکلتی عضلانی و مفصلی
- تقویت حافظه و کارایی مغزی