دانش بنیان شدن شرکت هوگر دارو

خبر مربوط به تایید دانش بنیان شدن شرکت هوگردارو دانش :

محققین و پرسنل علمی واجرایی با تلاش بی وقفه موفق به ثبت شرکت هوگردارو به عنوان شرکت دانش بنیان توسط نهاد ریاست جمهوری شدند. با تلاش شبانه روزی و عنایت خداوند موفق شدند اولین قدم را درراستای بومی سازی و توسعه دانش فنی تولید محصولات دارویی وارداتی کشور بردارند.