محققین شرکت هوگردارو دانش موفق به تولید ماده اولیه پپتیدی داروی ضد انعقادی اپتی فی باتاید Eptifibathde شدند

با توجه به فراهم شدن امکان تولید ماده اولیه داروی اپتی فی باتاید توسط گروه تحقیق و توسعه شرکت، محققین این مجموعه در حال انجام مطالعات برای فرمولاسیون و تولید محصول تزریقی این ترکیب می باشند.

لازم به ذکر است که این دارو صرفا بصورت وارداتی در کشور تامین می شود.