وبلاگ

۱۹ دی, ۱۳۹۷

محققین شرکت هوگردارو دانش موفق به تولید ماده اولیه پپتیدی داروی ضد انعقادی اپتی فی باتاید Eptifibathde شدند

با توجه به فراهم شدن امکان تولید ماده اولیه داروی اپتی فی باتاید توسط گروه تحقیق و توسعه شرکت، محققین این مجموعه در حال انجام مطالعات […]
۱۴ مهر, ۱۳۹۵

سوالات متداول استفاده از نوتروپیکها

Frequently Asked Questions Regarding Nootropics Here are just some of the most frequently asked questions regarding nootropics. Hopefully they will help to clear up any questions […]
۱۴ مهر, ۱۳۹۵

روش استفاده داروهای نوتروپیک

Using Nootropic Stacks as Effectively as Possible Although nootropics are incredibly effective in regards to enhancing the brain’s cognitive abilities, they are not considered to be […]
۱۴ مهر, ۱۳۹۵

داروهای نوتروپیک و مغز

Nootropics ; brain functions enhancer supplements Nootropics also called smart drugs, memory enhancers, neuro enhancers, cognitive enhancers, and intelligence enhancers—are drugs, supplements, nutraceuticals, and functional foods […]
۱۴ مهر, ۱۳۹۵

انواع مکملها

Supplements Dietary supplements and over-the-counter drugs may look the same to consumers on the drugstore shelves, but they are regulated in very different ways. A drug […]
۱۴ مهر, ۱۳۹۵

نووپپتید

Noopept: Noopept – also known as GVS-111 – is a peptide derived nootropic which was first synthesised in Russia in 1996. It was originally marketed as […]
۱۴ مهر, ۱۳۹۵

دانش بنیان شدن شرکت هوگر دارو

خبر مربوط به تایید دانش بنیان شدن شرکت هوگردارو دانش : محققین و پرسنل علمی واجرایی با تلاش بی وقفه موفق به ثبت شرکت هوگردارو به […]